5 HộP QUà TếT ĐINH DậU 2017 SANG TRọNG Và ĐẹP MắT

Vẫn chưa muộn để gửi tặng cho người thân những hộp quà Tết ý nghĩa theo gợi ý của AnyArena

hình ảnh

BASS REPUBLIC

Saturday, 14th January 2017

BASS REPUBLIC

@ Lush

Photos: Tuan Tran, Lam

SAIGON SOUL POOL

Saturday, 14th January 2017

SAIGON SOUL POOL

@ Saigon Soul Pool Party

Photos: Tuan Tran

PENTHOUSE SATURDAY

Friday, 13th January 2017

PENTHOUSE SATURDAY

@ The Penthouse

Photos: Tuan Tran

BLUE SIGNATURE NIGHT

Friday, 13th January 2017

BLUE SIGNATURE NIGHT

@ Social Club

Photos: Tuan Tran

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 10th January 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Tuan Tran

POP UP NHÀ HOANG

Saturday, 7th January 2017

POP UP NHÀ HOANG

Photos: Tuan Tran

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 3rd January 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Tuan Tran

NEW YEAR'S EVE

Saturday, 31st December 2016

NEW YEAR'S EVE

@ Sailing Club Nha Trang

POOLSIDE COUNTDOWN DJ PARTY @ Sofitel Saigon Plaza

Saturday, 31st December 2016

POOLSIDE COUNTDOWN DJ PARTY @ Sofitel Saigon Plaza

Photos: Thang Nguyen

NEW YEAR'S EVE @ Pullman Saigon Centre

Saturday, 31st December 2016

NEW YEAR'S EVE @ Pullman Saigon Centre

Photos: Vu Nguyen

BASS REPUBLIC

14 Jan, 2017

BASS REPUBLIC
@ Lush

SAIGON SOUL POOL

14 Jan, 2017

SAIGON SOUL POOL
@ Saigon Soul Pool Party

PENTHOUSE SATURDAY

13 Jan, 2017

PENTHOUSE SATURDAY
@ The Penthouse

BLUE SIGNATURE NIGHT

13 Jan, 2017

BLUE SIGNATURE NIGHT
@ Social Club

LUSH LADIES NIGHT

10 Jan, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

POP UP NHÀ HOANG

07 Jan, 2017

POP UP NHÀ HOANG

LUSH LADIES NIGHT

03 Jan, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

NEW YEAR'S EVE

31 Dec, 2016

NEW YEAR'S EVE
@ Sailing Club Nha Trang

POOLSIDE COUNTDOWN DJ PARTY @ Sofitel Saigon Plaza

31 Dec, 2016

POOLSIDE COUNTDOWN DJ PARTY @ Sofitel Saigon Plaza

NEW YEAR'S EVE @ Pullman Saigon Centre

31 Dec, 2016

NEW YEAR'S EVE @ Pullman Saigon Centre