PHỏNG VấN: NGHệ Sĩ PHAN THảO NGUYêN

Tìm hiểu về triển lãm “Quên lãng nên thơ” và mối quan hệ của cô với nghệ sĩ danh tiếng Joan Jonas

hình ảnh

VIFW WELCOME PARTY @ Con Ga Trong Restaurant

Monday, 24th April 2017

VIFW WELCOME PARTY @ Con Ga Trong Restaurant

Photos: Win

Sunday, 23rd April 2017

"THE IT GIRL" FASHION SHOW @ PARK HYATT SAIGON

Photos: Tuan Tran

SATURDAY NIGHT

Saturday, 22nd April 2017

SATURDAY NIGHT

@ Envy

Photos: Huy Do

OLD SAIGON BY FOR MANY REASONS

Saturday, 22nd April 2017

OLD SAIGON BY FOR MANY REASONS

@ Indika

Photos: Huy Do

QUI SATURDAY

Saturday, 22nd April 2017

QUI SATURDAY

@ Qui

Photos: Tuan Tran

KNATZ

Saturday, 22nd April 2017

KNATZ

@ The Penthouse

Photos: Tuan Tran

BRAND OF THE MONTH: MAISON KITSUNE

Friday, 21st April 2017

BRAND OF THE MONTH: MAISON KITSUNE

@ L'usine

Photos: Tuan Tran

HENRY FONG

Thursday, 20th April 2017

HENRY FONG

@ Lush

Photos: Tuan Tran, Huy Do

LUSH LADIES NIGHT

Tuesday, 18th April 2017

LUSH LADIES NIGHT

@ Lush

Photos: Huy Do

WEDDING SHOW AT POOL HOUSE @PARK HYATT SAIGON

Monday, 17th April 2017

WEDDING SHOW AT POOL HOUSE @PARK HYATT SAIGON

Photos: Tuan Tran & Win

VIFW WELCOME PARTY @ Con Ga Trong Restaurant

24 Apr, 2017

VIFW WELCOME PARTY @ Con Ga Trong Restaurant

23 Apr, 2017

"THE IT GIRL" FASHION SHOW @ PARK HYATT SAIGON

SATURDAY NIGHT

22 Apr, 2017

SATURDAY NIGHT
@ Envy

OLD SAIGON BY FOR MANY REASONS

22 Apr, 2017

OLD SAIGON BY FOR MANY REASONS
@ Indika

QUI SATURDAY

22 Apr, 2017

QUI SATURDAY
@ Qui

KNATZ

22 Apr, 2017

KNATZ
@ The Penthouse

BRAND OF THE MONTH: MAISON KITSUNE

21 Apr, 2017

BRAND OF THE MONTH: MAISON KITSUNE
@ L'usine

HENRY FONG

20 Apr, 2017

HENRY FONG
@ Lush

LUSH LADIES NIGHT

18 Apr, 2017

LUSH LADIES NIGHT
@ Lush

WEDDING SHOW AT POOL HOUSE @PARK HYATT SAIGON

17 Apr, 2017

WEDDING SHOW AT POOL HOUSE @PARK HYATT SAIGON