CITYGUIDE

TOP Sự kiện ở thành phố

Kiz City - Sneaker Fest Vietnam

30/07/2017

Sneaker Fest Vietnam

@ Kiz City

Quan Khu 7 Stadium - Ariana Grande's Dangerous Woman Tour

23/08/2017

Ariana Grande's Dangerous Woman Tour

@ Quan Khu 7 Stadium

HCMC Conservatory of Music - Sungha Jung Live in Vietnam 2017

27/08/2017

Sungha Jung Live in Vietnam 2017

@ HCMC Conservatory of Music

Kiz City - Sneaker Fest Vietnam

30/07/2017

Sneaker Fest Vietnam

@ Kiz City

Quan Khu 7 Stadium - Ariana Grande's Dangerous Woman Tour

23/08/2017

Ariana Grande's Dangerous Woman Tour

@ Quan Khu 7 Stadium

HCMC Conservatory of Music - Sungha Jung Live in Vietnam 2017

27/08/2017

Sungha Jung Live in Vietnam 2017

@ HCMC Conservatory of Music