Thứ ba, 25/07/2017

Thứ tư, 26/07/2017

Thứ năm, 27/07/2017

Thứ sáu, 28/07/2017

Thứ bảy, 29/07/2017

Chủ nhật, 30/07/2017

Thứ hai, 31/07/2017

TOP Sự kiện ở thành phố


Kiz City - Sneaker Fest Vietnam
Quan Khu 7 Stadium - Ariana Grande's Dangerous Woman Tour
HCMC Conservatory of Music - Sungha Jung Live in Vietnam 2017