StreetStyle: Seoul Fashion Week Spring '18
StreetStyle: Seoul Fashion Week Spring '18

thời trang 20/11/2017

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18
Tiêu Điểm Từ Thủ Phủ Thời Trang Của Châu Á

Tuần lễ thời trang Xuân Hè 18 tại Seoul mới đây không chịu lép vế tuần lễ thuần trang tại kinh đô lộng lậy tại Châu Âu nhất là tại sàn diễn ngoài đường phố. Tập hợp đầy đủ các thương hiệu đình đám nhất cùng với sự góp mặt của các gương mặt Việt Nam như Châu Bùi, Diễm My, Phí Phương Anh, Stylist Hoàng Ku. Cùng dạo quanh một vòng sàn diễn đường phố tại tuần lễ thời trang xuân hè Seoul 2018:

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18Phí Phương Anh

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Phí Phương Anh & Stylist Hoàng Ku

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18
Châu Bùi

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18
Diễm My

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18
Stylist Hoàng Ku

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Streetstyle: Tuần Lễ Thời Trang Xuân Hè Seoul ’18

Via Vogue & Kenh14

Bài viết: AA

 

 

tin tức thời trang mới nhất